top of page

Mateřská škola na Marně

Navrhujeme mateřskou školu, která doplní vilovou zástavbu Bubenče a zároveň v jemných detailech naznačí, že se nejedná o rodinný dům, ale o místo prvního setkávání dětí mimo okruh rodiny.
Dům navrhujeme jako třípodlažní s ustupujícím posledním podlažím. Základní tvar reaguje na ubíhající hranu zahrady a kopíruje ji, v zadní části ve všech patrech stejným způsobem, v přední části směrem do ulice parter ustupuje a v návaznosti na zahradu vzniká krytá veranda s oblouky, přechod mezi interiérem a exteriérem, který navazuje na vstupní halu.
Hala samotná je prostor pro děti a zaměstance, ale také pro návštěvníky a přímým schodištěm je zavede až do posledního patra. Zahrada tak skrze halu přechází až na střešní terasu.
Dispoziční řešení přehledně a jasně odděluje třídy od všech ostatních prostorů. V suterénu se nachází kuchyně, sklady a technické místnosti, v přízemí krytá veranda, vstupní hala se zádveřím a jedna ze tříd, v druhém patře druhá třída a zázemí učitelů a ve třetím patře ateliér a místnost pro logopeda, prostory přístupné i pro veřejnost s možnsotí pronájmu v odpoledních hodinách.
Jednoduchá hmota domu získává drobnější měřítko obkladem bílými cihlami/klinkerem a jemnými římsami. Ustupující podlaží směrem k terase má výraznější dekor, směrem do zahrady splývá s fasádou dvou pater pod ním. Fasády směrem do ulice i do zahrady jsou doplněné o reliéfy a navazují na tradici umělecké výzdoby škol. Barevnost do domu vnáší malba na stropě nad halou a ve vnitřku oblouků.

architektonická soutěž o návrh

bottom of page