top of page

Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích

revitalizace veřejného prostranství,

otevřená soutěž ČKA– 2. místo

spolupráce s Ing.Pavel Popela a Ing. Ivana Popelová (zahradní architekti)

V soutěžní návrhu podporujeme kvality, které park má - kompozici, druhovou pestrost a jasnou  ohraničenost svahy. Měníme ale způsob využívání - z místa pro průchod se stává místo k zastavení, zábavu. Jednotlivá místa - prvky  jsou spojeny jak cestami, tak průhledy a jemně splývají s původním terénem, kompozicí.

V  samotném Štěpánčině  parku jsou těmito místy  plácek  při vstupu do historického jádra a dětské hřiště s jezírkem v jedné z travnatých ploch - tato dvě místa jsou spojená jemnou zlatou linkou - ať už připomíná i tvarem Zlatou stezku nebo v místě kruhu zásnuby Štěpánky, jakožto příležitost, při které byl park založen. U svahů pracujeme se stávajícím terénem tak, aby nedocházelo k velkým změnám, ale byly využitelné - na jedné straně tak navrhujeme mlatovou plochu pro kulturní akce, hraní her, pétanque s pobytovými schody zasazenými do terénu, na druhé straně pak travnatou terasu s dřevěnými plošinami a u letního kina hřiště s cvičícími prvky. Výsadba výrazně kvetoucích stromů, které připomínají sad, zajišťuje dostatečné soukromí bytových domů a do parku vnáší barevnost. Hlavní trasy jsou bezbariérové, z toho nejzásadnější je bezbariérové propojení nástupního místa z ulice Zlatá stezka rampou kolem mlatové plochy až k letnímu kinu.

bottom of page