top of page

Rodinný dům
v Klecanech

Novostavba na existujících zákaldech, v realizaci, spolupráce s Ing. arch. Karlem Loupalem

U tohoto projektu za námi klient přišel ve zvláštní fázi projektu – na pozemku již stály základy, bylo vydané stavební povolení na  typový bungalov a původní půdorysná stopa domu musela být zachována nejen kvůli financím – dle nově schváleného územního plánu by pozemek o pár metrů nesplnil požadovaných 800 m2 pro výstavbu rodinného domu. Dalším specifikem zadání byl požadavek navrhnout dům, který by byl primárně rozdělený na dvě jednotky, ale bylo by možné je spojit v jednu. Výsledkem naší práce za častých konzultací s investorem a na zákaldě jeho poměrně jasní představy o výrazu domu vznikl jednoduchý dům se dvěma přehlednými byty, kde každý má přímý kontakt s exteriérem.

bottom of page