top of page

Parkovací dům v Luži

Princip domu je mírně stoupající obousměrná rampa, podél které se parkuje, uprostřed se nachází dvě komunikační jádra, betonové tubusy.

Příjezd pro auta je orientován od hlavní ulice Žižkova, směrem od cesty ke kostelu je pouze vstup pro pěší a dům zde vytváří pobytový prostor při aleji, mezi stromy, s návazností na zázemí domu (toalety, okno s občerstvením, sklad venkovního nábytku). Vzniká tak oblý dům se dvěma převýšenými válci a dvěma výraznými vstupy v parteru. 

Navrhujeme fasádu z plných cihel. Návrh pracuje s odlišnými způsoby kladení cihel, vytváříme tak fasádu s detailem a jemným vzorem. V místech, kde je potřeba vnitřek domu oddělit od okolí (zázemí, WC, bufet) je fasáda plná, do míst s parkováním naopak propouští světlo skrz mezery mezi cihlami. Otvory ve fasádě (vjezd a vstup) tvoří 2 velké oblouky, typické pro cihelné stavby. Horní římsa není rovná, ve 2 místech vytváří prohnutí, která kompozičně doplňují vstupní oblouky.

Důležitá je kromě samotného domu také úprava prostoru při vstupu v návaznosti na Andělskou cestu. V místech stávajícího parkoviště v části navrhujeme dosadbu stromů, v části u domu mlatovou plochu s jemnými plochami z cihelné dlažby tak, aby parter navazoval na dům. Prostor doporučujeme vybavit mobiliářem - lavičkami, stojany na kola a podobně.

novostavba, studie

v rámci ateliéru Architektura s.r.o.

bottom of page