top of page

Náměstí Vltava v Českých Budějovicích

Studie úprav veřejného prostranství, spolupráce s Ing.Pavel Popela a Ing. Ivana Popelová (zahradní architekti)

Řešené území se nachází na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. V nedávné době zde proběhla relativně nešťastná rekonstrukce tohoto prostoru a naším zadáním bylo přijít s novým názorem na jeho řešení. Samotné náměstí je tvořeno předprostorem veřejných staveb, které slouží jako zázemí sídliště s hlavním důrazem na vstup do kulturního centra. Náš názor je takový, že toto místo nepotřebuje náměstí v klasickém slova smyslu, ale spíše jako kombinaci zpevněných ploch s moderně pojatým parkem, Proto náš návrh navrhuje travnaté kopečky, které postupně prochází celou zpevněnou plochou. Tato kombinace nám umožňuje vytvoření bezpočtu možných využití od pořádání trhů, umístění kluziště či prostě na odpočinek pod stromy za parného léta, Samotný prostor nabízí mnoho druhů posezení. Buďto na dřevěných schodech, na trávě, betonové zídce či u kovových stolků s židličkami. Součástí hlavního těla parku je i několik prvků, které lze využít jako dětské hřiště, ale dětské hřiště to vlastně není a proto samy děti musí vymyslet, jak si s nimi hrát. Pro schlazení za parného léta je možné si zablbnout u vodního prvku v otevřené části náměstí. 

bottom of page