top of page

Proměna údolí Letňáku v Jemnici

Revitalizace veřejného prostranství, otevřená soutěž ČKA

Soutěžní návrh se zabývá proměnou opuštěného areálu letního kina v údolí pod jemnickým zámkem.  Zadáním bylo navrhnout úpravu veřejného prostranství a skautskou klubovnu.

 

Oproti současnému stavu, kdy areál letního kina tvoří bariéru, navrhujeme plynulý prostor.  Údolí Letňáku, jedinečné místo v podzámčí mezi svahy, chápeme jako prostor pro každodenní život, společenské akce, sport i hry.

Navrhujeme pobytové místo přírodního charakteru v kontrastu s kamenným náměstím centra. Okružní cesta vymezuje centrální prostor, středová cesta územím provází. Zázemí zajišťují na ni navázané 2 paluby s jednoduchými pavilony - střechami.

Základními prvky – cesta, dřevěná paluba, pobytový trávník, louka - vytváříme různorodé prostředí s odlišnými aktivitami i atmosférou.

 

bottom of page