top of page

Dům v zahrádkové osadě

Navrhujeme novostavbu rodinného domu do pomalu se proměňující zahrádkové osady. Regulace určují maximální zastavěnost  50 m2 a i tak je přáním klientů zde vytvořit v podstatě standartní 3kk. Umístěním a výhledy reagujeme na stávající dřevěnou chatku a rozmístění ovocných stromů. Hmotově naplňujeme jak regulativ sedlové střechy, tak přání klientů, aby dům nebyl obyčejný „domek se střechou“. Fasáda je také na přání klientů navržena ve dvou materiálech - dřevu a cetrisových deskách.

novostavba

studie 2020

v realizaci

bottom of page