top of page

Dům u lesa v rohu satelitu

Přáním investorů bylo vytvořit prostorný dům pro rodinu, s jasně oddělenou společenskou a soukromou částí. Návrh ovlivnilo atypické umístění pozemku v rohu nově vznikající zástavby, což vyžadovalo nestandartní řešení příjezdu, ale zároveň nabízelo možnost domem vymezit zahradu od okolní zástavby. Část pozemku před domem je tedy neoplocená a přimyká se k ulici a dům svým uspořádáním do L vytváří soukromý prostor zahrady.

Dle regulací obce navrhujeme hlavní objekt se sedlovou střechou, na ten navazuje hmota obytného prostoru s výrazným světlíkem Dům samotný je usazen do nižší části pozemku a na svahu kompozici dotváří altán s venkovní kuchyní.

novostavba

studie 2020

v realizaci

bottom of page