top of page

Dvůr ve středních Čechách

Přáním investorů bylo vytvořit rodinný dům poskytující soukromí uzavřeného dvora, tak jak to bylo u domů, které zahrnovaly hospodářská stavení. Směrem k příjezdu umisťujeme objekt stodoly – garáže- skladu lodí s pokojem pro hosty  a při delší straně pozemku samotný dům. Tvarově jednoduché objekty doplňují kryté terasy a výrazné vikýře.

novostavba

studie 2021

bottom of page