top of page

Komunitní centrum
ve Veltrusech

Zadáním projektu bylo vytvoření komunitního centra z historického objektu před vstupem do Veltruského parku. Samotný objekt byl postaven jakožto sirotčinec v polovině 19. století. Právě jeho bohatá historie a vysoká estetická hodnota byla hlavním podkladem k opatrné rekonstrukci. V rámci návrhu jsme objekt očistili od stavebních nánosů z posledních 50 let. Na to jsme mohli navázat lehkou přístavbou proskleného výtahu a rozšířeného průchodu, který propojuje objekt s hlavní městskou pohledovou osou. Dále jsme objekt rozdělili na tři části, která každá zabírá své vlastní patro: 1. společenská místnost s kuchyní a barem, 2. městská knihovna, 3. přednáškový sál/galerie. Vnitřní prostory jsou propojené tak, aby celý prostor splňoval moderní nároky na využití a přehlednost. Při návrhu jsme kladli velký důraz na celkovou variabilitu, která by zajistila využívání objektu i po uplynutí dotačního programu.

rekonstrukce, žádost o dotaci, stavební povolení, spolupráce s atelierem Patrika Hoffmana
 

bottom of page