top of page

Havlíčkovo náměstí v Žatci

Revitalizace veřejného prostranství, otevřená soutěž ČKA

Havlíčkovo náměstí chápeme jako centrum Podměstí. Místo je  v dosahu centra, uprostřed obytné zástavby s dostatečnou koncentrací obyvatel, aby se mohlo stát živým prostransvtvím s bohatou nabídkou aktivit a služeb v parteru. Náměstí vymezují budovy, u kterých by se dalo očekávat, že ho  naplní životem. Věříme, že úprava veřejného prostranství by iniciovala také úpravu těchto budov, dokázala nakopnout jejich program a vnést život jak do veřejného prostoru, tak dovnitř budov. V návrhu proto počítáme s jejich zapojením.
V navrhované revitalizaci ctíme hodnoty původního návrhu. Krajinářský objekt ve tvaru dvou améb považujeme pro Havlíčkovo náměstí za stejně definující jako domy. Nesnažíme se tuto stopu přemazat, nahradit něčím zcela novým. Paměť sídlišť bývá už tak krátká a věříme, že v takových místech je dobré spíše navazovat než bourat, obzvlášť v případě, že původní řešení je takto jedinečné. Drobnými úpravami vnášíme do parku aktivity a přehlednost, vytváříme pobytová místa.

bottom of page